समाज

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाद्वारा २९ वटा मुद्दाको अन्तिम आदेश ४४ वटा विवाद निरुपण

जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले २९ वटा मुद्दाको अन्तिम आदेश (फैसला) र ४४ वटा विवाद निरुपण गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखबाट २९ वटा मुद्दाको अन्तिम आदेश (फैसला) भएको हो । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट ४४ वटा विवाद निरुपण भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरीय विवाद निरुपण गर्न न्याययिक समिति रहने व्यावस्था गरेको छ । नयायिक समितिबाट न्याय सम्पादन हुने भएपछि जनताको न्यायिक पहुंच सरल र सहज भएको छ ।

Comment here