जीवनशैली

पद्यासन : सरल विधी, अनेक लाभ

संस्कृत शब्दमा पद्यको अर्थ हुन्छ कमल । यसैले पद्यासनलाई कमलासन पनि भनिन्छ । ध्यान मुद्रका लागि यो आसन सर्बाधिक महत्वपूर्ण छ । यसलाई योगमा सर्वश्रेष्ठ आसन भनिन्छ । पद्यासनमा बसेर नै उच्च कोटीको ध्यान गर्न सकिन्छ ।

प्राणायामको अभ्यासपूर्वक यो आसन गर्दा नाडीतन्त्र शुद्ध भएर आसन सिद्ध हुन्छ । विशुद्ध नाडीतन्त्रयुक्त योगीको विशुद्ध शरीरमा रोगको छायाँसम्म रहँदैन र उनले स्वेच्छाले शरीर त्याग गर्न सक्छन् । पद्यासनमा बस्दा शरीरको स्थिती यस्तो बन्छ कि, श्वसन तन्त्र, ज्ञानतन्त्र र रक्ताभिसरणतन्त्र सुव्यवस्थित ढंगले काम गर्न सक्छ । फलत जीवनशक्तिको विकास हुन्छ । पद्यासनको अभ्यास गर्ने साधकको जीवनमा एक विशेष प्रकारको आभा प्रकट हुन्छ । यस आसनबाट योगी, सन्त, महापुरुष महान हुन्छ ।

Comment here